Tantsuansambel Sõprus korraldas oma pikaajalise juhedaja Ilma Adamsoni sünnipäeva puhul kontserdi, kuhu kutsus ka teised Eesti Rahvatantsuansamblite Liitu kuuluvad ansamblid esinema. Nii sai sellest üks vahva ja võimas kontsert.