20.02.2016 tähistas Eesti Tantsjuhtide Rahvatantsurühm oma 50. sünnipäeva ning koos sellega ka Anna Raudkatsi 130. sünniaastapäeva. Kohale olid kutsutud kõik ETRis tantsivate juhendajate rühmad ning maha sai peetud üks suurepärane pidu.